Programy i projekty

Programy i Projekty

Programy własne nauczycieli są to programy wspierające, rozszerzające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Są to programy opracowane przez nauczycieli, zaopiniowane przez radę pedagogiczną i dopuszczone przez dyrektora do użytku w przedszkolu w czasie określonym przez program.

Programy Wychowania Przedszkolnego 23/24

W roku szkolnym 2023/24 w przedszkolu obowiązują nw. dopuszczone do użytku przez dyrektora
programy wychowania przedszkolnego realizowane przez nauczycieli w grupach

 • Program wychowania przedszkolnego realizowany w grupie V, VI wydawnictwo: Podręcznikarnia 2023 autor: Dorota Kossakowska
 • „Zabawy z porami roku" - program wychowania przedszkolnego realizowany
  w grupie I, II, III wydawnictwo: Podręcznikarnia 2022 autorzy: Iwona Lewkowicz, Anna Tworkowska-Baraniuk,
 • „Trefliki w przedszkolu”- program wychowania przedszkolnego realizowany w grupie IV wydawnictwo: Podręcznikarnia 2023 autor: Dorota Kossakowska

Dopuszczone do użytku przez dyrektora ww. programy wychowania przedszkolnego
stanowią przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.

Programy opracowane przez nauczycieli i realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2023/ 24:

 1. Program adaptacyjny „Radosny przedszkolak” opracowany został z myślą
  o dzieciach 3-letnich. Przyjęte w nim założenia mają umożliwić dzieciom lepszy start przedszkolny, a także pomóc im zaadoptować się w nowych warunkach instytucjonalnych. Program opiera się przede wszystkim na współpracy przedszkola z rodziną dziecka. Głównym celem programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Treści programowe zgodne są z założeniami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN z dnia 14 lutego 2017 r.  Program realizowany będzie w grupie 3- latków „Misie” w roku szkolnym 2023/2024. Program opracowała Bogumiła S.

 2. Program własny "Zabawy z literkami" dla dzieci 6 letnich, opracowany został w oparciu o Podstawę Wychowania Przedszkolnego, Program Wychowania Przedszkolnego - Zabawy z porami roku, ks. dr M. Staniek pt. "Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania- muzykę słyszymy, litery widzimy" oraz szkolenia online "Literkowe zabawy". Program zawiera innowacyjne zabawy sprzyjające przyswajaniu umiejętności czytania, połączonych z wybranymi elementami dzieła muzycznego.Dzięki temu utrwalanie liter oraz wspomaganie umiejętności czytania będzie dla dzieci przyjemną zabawą i odkrywaniem własnych zainteresowań. Program opracowała Grażyna P.

 3. Program logopedyczny w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej „Program profilaktyki logopedycznej dla dzieci 3-4 letnich”
  Program opracowała logopeda Agnieszkę M.

            Program jest skierowany do dzieci 3-4 letnich. Realizowany będzie poprzez stymulację oraz terapię logopedyczną w formie zabaw i ćwiczeń. Głównym celem programu jest zapobieganie powstawaniu ewentualnych zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju poprzez współpracę z rodzicami i nauczycielami, wczesną diagnozę, stymulację funkcji językowych oraz korygowanie złych nawyków i wad artykulacyjnych.

Zajęcia odbywać się będą od końca września 2023 r. do końca czerwca 2024 r. raz w tygodniu w grupie I i II. Będą one miały na celu:
• opanowanie umiejętności odpowiedniego witania się i żegnania
• wyrabianie umiejętności uważnego słuchania
• bogacenie słownictwa związanego z najbliższym otoczeniem
• rozwijanie i doskonalenie artykulacji
• rozwijanie mowy opowieściowej
• wykształcanie i utrwalanie umiejętności dojrzałego sposobu połykania
• usprawnianie motoryki narządów mowy
• podnoszenie motoryki w zakresie motoryki małej i dużej
• rozwijanie percepcji słuchowej
• wydłużanie fazy wydechowej
• umuzykalnianie dzieci
• wyrabianie poczucia rytmu.

Podczas dobrej zabawy i mile spędzonego czasu dzieci będą nabywały umiejętności koniecznych do prawidłowego rozwoju mowy.

4. Innowacyjny program profilaktyczny pt. „Logopedia w ruchu” opracowany i realizowany przez logopedę panią Agnieszkę M. Program opiera się na stymulacji rozwoju mowy, polegającej na zaspakajaniu naturalnych potrzeb dzieci jakim jest potrzeba ruchu i zabawy. Celem jest równoczesne wzmacnianie mięśni całego ciała, w tym mięśni artykulacyjnych.  W trakcie zajęć dzieci nabywają prawidłowych wzorców ruchowych w obrębie artykulatorów oraz odnajdują położenie swojego ciała w przestrzeni i poznają jego schemat. Program rozwija mowę dzieci, wypracowuje prawidłowe ułożenie pozycji spoczynkowej języka i warg oraz prawidłowy tor oddechowy. Wzbogaca również słownik czynny i bierny, usprawnia koordynacje i równowagę oraz przyspiesza rozwój lateralizacji.

INNE PROGRAMY/PROJEKTY:

 1. Ogólnopolski program profilaktyczny pt. „Przyjaciele Zippiego” będzie realizowany w grupie V przez nauczyciela panią natalię K. oraz w grupie VI przez panią Anetę K.

            Program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Programy nauczycielskie 20/21
Programy nauczycielskie 19/20
Programy nauczycielskie 18/19
Programy nauczycielskie 17/18
Programy nauczycielskie 16/17