Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia grupa 1

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ODDZIAŁ I – DZIECI 2,5/3-LETNIE

 

630     Schodzenie się dzieci – stosowanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania.

Zabawy i zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań, gry, prace o charakterze porządkowo-gospodarczym, zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, zabawy przygotowujące do nauki pisania i czytania – obserwacje nauczyciela.

Praca indywidualna lub zespołowa o charakterze kompensacyjnym z dziećmi wymagającymi wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, budująca dojrzałość szkolną i rozwijająca zainteresowania.

800     Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu (bieżna, skoczna, orientacyjna, naśladowcza itp.).

805     Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe – wdrażanie do samodzielności.

 

815     ŚNIADANIE – spokojne spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami, wybór potraw

815     Zajęcia religii na życzenie rodziców (poniedziałek, wtorek)/ 3 latki. Zabawy ciche/ 2,5 latki.

845     Realizacja zajęć programowych, kierowanych przez nauczyciela, wspierających wielokierunkową aktywność dziecka, umożliwiających gromadzenie doświadczeń i odkrywanie własnych możliwości w naturalnych obszarach jego rozwoju:
– fizycznym (rozwijanie sprawności ruchowej w różnych formach, sprawności manualnej oraz nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zabawy rytmiczne, muzyczne, naśladowcze z przyborami
i bez, ćwiczenia zapobiegające wadom postawy),

emocjonalnym (przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi, dbanie
o zdrowie psychiczne realizowane m.in. z wykorzystaniem sytuacji naturalnych i zadaniowych, dostrzeganie wartości otoczenia przyrodniczego),
– społecznym (poznawanie wartości i norm społecznych, rozwijanie wynikających z nich zachowań, wzmacnianie potrzeby uczestnictwa w grupie z wykorzystaniem komunikacji werbalnej i pozawerbalnej),
– poznawczym (eksperymentowanie muzyczne, graficzne, plastyczne, konstrukcyjne, przyrodnicze, matematyczne, językowe, rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz zainteresowań językiem obcym nowożytnym).

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu (bieżna, skoczna, orientacyjna, naśladowcza itp.).

915     Samodzielne zabawy wg zainteresowań dzieci przy niewielkim wsparciu nauczyciela.

1000   Kontynuacja pracy wychowawczo-dydaktycznej na świeżym powietrzu: korzystanie ze sprzętu
i zabawek ogrodowych, udział w zabawach ruchowych, zajęciach terenowych, zabawy według własnych pomysłów i z inspiracji nauczyciela, obserwacje przyrodnicze, dokarmianie ptaków, prace gospodarcze i porządkowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki w różnych porach roku. W przypadku niesprzyjającej aury - zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację, majsterkowanie, konstruowanie oraz gry i zabawy ruchowe
w salach zajęć dodatkowych inspirowane przez nauczyciela.

1115   Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe – wdrażanie do samodzielności.

 

1130   OBIAD – spokojne spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami.

1200   Przygotowanie do odpoczynku – ubieranie i rozbieranie się, czynności fizjologiczne i higieniczne. Odpoczynek bierny dzieci w poczuciu bezpieczeństwa – słuchanie bajek, kołysanek.

1400   Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu – ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

 

1415   PODWIECZOREK – spokojne i kulturalne spożywanie, stosowanie zwrotów grzecznościowych.

1430   Samodzielne zabawy, prace porządkowo-gospodarcze, wspólne gry i zabawy, słuchanie bajek. Utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowanie dzieci do prowadzenia własnych eksperymentów z wykorzystaniem zabawek i pomocy dydaktycznych. Praca indywidualna lub zespołowa o charakterze kompensacyjnym. Zabawy na świeżym powietrzu – zaspokajanie potrzeby ruchu. Rozchodzenie się dzieci – stosowanie zwrotów grzecznościowych podczas pożegnania.

1530   Zakończenie pracy opiekuńczej i wychowawczo-dydaktycznej.

 

 

Tarnów, 1 września 2023 r.

 

 

Ramowy rozkład dnia grupa 2

ODDZIAŁ II – DZIECI 3/4-LETNIE

 

630     Schodzenie się dzieci – stosowanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania.

Zabawy i zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań, gry, prace o charakterze porządkowo-gospodarczym, zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, zabawy przygotowujące do nauki pisania i czytania – obserwacje nauczyciela.

Praca indywidualna lub zespołowa o charakterze kompensacyjnym z dziećmi wymagającymi wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, budująca dojrzałość szkolną i rozwijająca zainteresowania.

800     Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu (bieżna, skoczna, orientacyjna, naśladowcza itp.)

805     Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe – wdrażanie do samodzielności.

 

815     ŚNIADANIE – spokojne spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami, wybór potraw 830          Zajęcia religii na życzenie rodziców (poniedziałek, wtorek).

845     Realizacja zajęć programowych, kierowanych przez nauczyciela, wspierających wielokierunkową aktywność dziecka, umożliwiających gromadzenie doświadczeń i odkrywanie własnych możliwości w naturalnych obszarach jego rozwoju:
– fizycznym (rozwijanie sprawności ruchowej w różnych formach, sprawności manualnej oraz nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zabawy rytmiczne, muzyczne, naśladowcze z przyborami
i bez, ćwiczenia zapobiegające wadom postawy),

emocjonalnym (przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi, dbanie
o zdrowie psychiczne realizowane m.in. z wykorzystaniem sytuacji naturalnych i zadaniowych, dostrzeganie wartości otoczenia przyrodniczego),
– społecznym (poznawanie wartości i norm społecznych, rozwijanie wynikających z nich zachowań, wzmacnianie potrzeby uczestnictwa w grupie z wykorzystaniem komunikacji werbalnej i pozawerbalnej),
– poznawczym (eksperymentowanie muzyczne, graficzne, plastyczne, konstrukcyjne, przyrodnicze, matematyczne, językowe, rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz zainteresowań językiem obcym nowożytnym).

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu (bieżna, skoczna, orientacyjna, naśladowcza itp.).

930     Samodzielne zabawy wg zainteresowań dzieci przy niewielkim wsparciu nauczyciela.

1000   Kontynuacja pracy wychowawczo-dydaktycznej na świeżym powietrzu: korzystanie ze sprzętu
i zabawek ogrodowych, udział w zabawach ruchowych, zajęciach terenowych, zabawy według własnych pomysłów i z inspiracji nauczyciela, obserwacje przyrodnicze, dokarmianie ptaków, prace gospodarcze i porządkowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki w różnych porach roku. W przypadku niesprzyjającej aury - zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację, majsterkowanie, konstruowanie oraz gry i zabawy ruchowe
w salach zajęć dodatkowych inspirowane przez nauczyciela.

1115   Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe – wdrażanie do samodzielności.

 

1130   OBIAD – spokojne spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami.

1200   Przygotowanie do odpoczynku – ubieranie i rozbieranie się, czynności fizjologiczne i higieniczne. Odpoczynek bierny dzieci w poczuciu bezpieczeństwa – słuchanie bajek, kołysanek.

1400   Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu – ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

 

1415   PODWIECZOREK – spokojne i kulturalne spożywanie, stosowanie zwrotów grzecznościowych.

1430   Samodzielne zabawy, prace porządkowo-gospodarcze, wspólne gry i zabawy, słuchanie bajek. Utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowanie dzieci do prowadzenia własnych eksperymentów z wykorzystaniem zabawek i pomocy dydaktycznych. Praca indywidualna lub zespołowa o charakterze kompensacyjnym. Zabawy na świeżym powietrzu – zaspokajanie potrzeby ruchu. Rozchodzenie się dzieci – stosowanie zwrotów grzecznościowych podczas pożegnania.

1545   Zakończenie pracy opiekuńczej i wychowawczo-dydaktycznej.

 

 

Tarnów, 1 września 2023 r.

Ramowy rozkład dnia grupa 3

700     Schodzenie się dzieci – stosowanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania.

Zabawy i zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań, gry, prace o charakterze porządkowo-gospodarczym, zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, zabawy przygotowujące do nauki pisania i czytania – obserwacje nauczyciela.

Praca indywidualna lub zespołowa o charakterze kompensacyjnym z dziećmi wymagającymi wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, budująca dojrzałość szkolną i rozwijająca zainteresowania.

800     Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu (bieżna, skoczna, orientacyjna, naśladowcza itp.).

805     Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe – wdrażanie do samodzielności.

 

815     ŚNIADANIE – spokojne spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami, wybór potraw

830     Zajęcia religii na życzenie rodziców (2 razy w tygodniu).

900     Realizacja zajęć programowych, kierowanych przez nauczyciela, wspierających wielokierunkową aktywność dziecka, umożliwiających gromadzenie doświadczeń i odkrywanie własnych możliwości w naturalnych obszarach jego rozwoju:
– fizycznym (rozwijanie sprawności ruchowej w różnych formach, sprawności manualnej oraz nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zabawy rytmiczne, muzyczne, naśladowcze z przyborami
i bez, ćwiczenia zapobiegające wadom postawy),

emocjonalnym (przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi, dbanie
o zdrowie psychiczne realizowane m.in. z wykorzystaniem sytuacji naturalnych i zadaniowych, dostrzeganie wartości otoczenia przyrodniczego),
– społecznym (poznawanie wartości i norm społecznych, rozwijanie wynikających z nich zachowań, wzmacnianie potrzeby uczestnictwa w grupie z wykorzystaniem komunikacji werbalnej i pozawerbalnej),
– poznawczym (eksperymentowanie muzyczne, graficzne, plastyczne, konstrukcyjne, przyrodnicze, matematyczne, językowe, rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz zainteresowań językiem obcym nowożytnym).

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu (bieżna, skoczna, orientacyjna, naśladowcza itp.)

930     Samodzielne zabawy wg zainteresowań dzieci przy niewielkim wsparciu nauczyciela.

1000   Kontynuacja pracy wychowawczo-dydaktycznej na świeżym powietrzu: korzystanie ze sprzętu
i zabawek ogrodowych, udział w zabawach ruchowych, zajęciach terenowych, zabawy według własnych pomysłów i z inspiracji nauczyciela, obserwacje przyrodnicze, dokarmianie ptaków, prace gospodarcze i porządkowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki w różnych porach roku. W przypadku niesprzyjającej aury - zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację, majsterkowanie, konstruowanie oraz gry i zabawy ruchowe
w salach zajęć dodatkowych inspirowane przez nauczyciela.

1115   Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe – wdrażanie do samodzielności.

1130   OBIAD spokojne spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami.

1200   Przygotowanie do odpoczynku – ubieranie i rozbieranie się, czynności fizjologiczne i higieniczne. Odpoczynek bierny dzieci w poczuciu bezpieczeństwa – słuchanie bajek, kołysanek.

1400   Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu – ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

1415   PODWIECZOREK – spokojne i kulturalne spożywanie, stosowanie zwrotów grzecznościowych.

1430   Samodzielne zabawy, prace porządkowo-gospodarcze, wspólne gry i zabawy, słuchanie bajek. Utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowanie dzieci do prowadzenia własnych eksperymentów z wykorzystaniem zabawek i pomocy dydaktycznych. Praca indywidualna lub zespołowa o charakterze kompensacyjnym. Zabawy na świeżym powietrzu – zaspokajanie potrzeby ruchu. Rozchodzenie się dzieci – stosowanie zwrotów grzecznościowych podczas pożegnania.

1700   Zakończenie pracy opiekuńczej i wychowawczo-dydaktycznej.

Tarnów, 1 września 2023 r.

Ramowy rozkład dnia grupa 4

ODDZIAŁ IV – DZIECI 5-LETNIE

 

600     Schodzenie się dzieci – stosowanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania.

Zabawy i zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań, wspólne gry, prace o charakterze porządkowo gospodarczym, zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, przygotowujące do nauki pisania i czytania – obserwacje nauczyciela. Praca indywidualna lub zespołowa o charakterze kompensacyjnym z dziećmi wymagającymi wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, budująca dojrzałość szkolną i rozwijająca zainteresowania.

800     Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu/ ćwiczenia poranne.

805     Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów/ nakrywanie do stołu.

 

815     ŚNIADANIE – kulturalne spożywanie połączone z możliwością wybierania i komponowania potraw, pełnienie dyżurów/ sprzątanie po posiłku.

830      Realizacja zajęć programowych, kierowanych przez nauczyciela, wspierających wielokierunkową aktywność dziecka, umożliwiających gromadzenie doświadczeń i odkrywanie własnych możliwości w naturalnych obszarach jego rozwoju:
– fizycznym (rozwijanie sprawności ruchowej w różnych formach, sprawności manualnej oraz nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zabawy rytmiczne, muzyczne, naśladowcze z przyborami
i bez, ćwiczenia zapobiegające wadom postawy),

emocjonalnym (przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi, dbanie
o zdrowie psychiczne realizowane m.in. z wykorzystaniem sytuacji naturalnych i zadaniowych, dostrzeganie wartości otoczenia przyrodniczego),
– społecznym (poznawanie wartości i norm społecznych, rozwijanie wynikających z nich zachowań, wzmacnianie potrzeby uczestnictwa w grupie z wykorzystaniem komunikacji werbalnej i pozawerbalnej),
– poznawczym (eksperymentowanie muzyczne, graficzne, plastyczne, konstrukcyjne, przyrodnicze, matematyczne, językowe, rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz zainteresowań językiem obcym nowożytnym).

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu (bieżna, skoczna, orientacyjna, naśladowcza itp.).

900     Zajęcia religii na życzenie rodziców (poniedziałek, wtorek).

930     Realizacja zajęć programowych – kontynuacja.

1000   Kontynuacja pracy wychowawczo-dydaktycznej na świeżym powietrzu: korzystanie ze sprzętu
i zabawek ogrodowych, udział w zabawach ruchowych, zajęciach terenowych, zabawy według własnych pomysłów i z inspiracji nauczyciela, obserwacje przyrodnicze, dokarmianie ptaków, prace gospodarcze i porządkowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki w różnych porach roku. W przypadku niesprzyjającej aury – dowolne zabawy w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację, majsterkowanie, konstruowanie oraz gry i zabawy ruchowe
w salach zajęć dodatkowych inspirowane przez nauczyciela.

1115   Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów / nakrywanie do stołu.

 

1130   OBIAD – kulturalne spożywanie, pełnienie dyżurów/ sprzątanie po posiłku.

1200   Realizacja wybranych treści programowych. Zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania, czytania, liczenia. Słuchanie bajek. Zabawy w kącikach zainteresowań na sali lub w ogrodzie.

1345   Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu – ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

 

1400   PODWIECZOREK – kulturalne spożywanie, stosowanie zwrotów grzecznościowych, dyżury.

1415   Samodzielne zabawy, prace porządkowo-gospodarcze, wspólne gry i zabawy, słuchanie bajek. Utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowanie dzieci do prowadzenia własnych eksperymentów z wykorzystaniem zabawek i pomocy dydaktycznych. Praca indywidualna lub zespołowa o charakterze kompensacyjnym. Zabawy na świeżym powietrzu – zaspokajanie potrzeby ruchu. Rozchodzenie się dzieci – stosowanie zwrotów grzecznościowych podczas pożegnania.

1600   Zakończenie pracy opiekuńczej i wychowawczo-dydaktycznej.

 

 

Tarnów, 1 września 2023 r.

Ramowy rozkład dnia grupa 5

ODDZIAŁ V – DZIECI 5/6 -LETNIE

 

615     Schodzenie się dzieci – stosowanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania.

Zabawy i zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań, wspólne gry, prace o charakterze porządkowo gospodarczym, zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, przygotowujące do nauki pisania i czytania – obserwacje/ diagnoza nauczyciela. Praca indywidualna lub zespołowa
o charakterze kompensacyjnym z dziećmi wymagającymi wsparcia ze względu na ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, budująca dojrzałość szkolną i rozwijająca zainteresowania.

800     Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu/ ćwiczenia poranne.

805     Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów/ nakrywanie do stołu.

 

815     ŚNIADANIE – kulturalne spożywanie połączone z możliwością wybierania i komponowania potraw, pełnienie dyżurów/ sprzątanie po posiłku.

830     Realizacja zajęć programowych, kierowanych przez nauczyciela, wspierających wielokierunkową aktywność dziecka, umożliwiających gromadzenie doświadczeń i odkrywanie własnych możliwości w naturalnych obszarach jego rozwoju:
– fizycznym (rozwijanie sprawności ruchowej w różnych formach, sprawności manualnej oraz nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zabawy rytmiczne, muzyczne, naśladowcze z przyborami
i bez, ćwiczenia zapobiegające wadom postawy),

emocjonalnym (przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi, dbanie
o zdrowie psychiczne realizowane m.in. z wykorzystaniem sytuacji naturalnych i zadaniowych, dostrzeganie wartości otoczenia przyrodniczego),
– społecznym (poznawanie wartości i norm społecznych, rozwijanie wynikających z nich zachowań, wzmacnianie potrzeby uczestnictwa w grupie z wykorzystaniem komunikacji werbalnej i pozawerbalnej),
– poznawczym (eksperymentowanie muzyczne, graficzne, plastyczne, konstrukcyjne, przyrodnicze, matematyczne, językowe, rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz zainteresowań językiem obcym nowożytnym).

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu (bieżna, skoczna, orientacyjna, naśladowcza itp.)

930     Kontynuacja pracy wychowawczo-dydaktycznej na świeżym powietrzu: korzystanie ze sprzętu
i zabawek ogrodowych, udział w zabawach ruchowych, zajęciach terenowych, zabawy według własnych pomysłów i z inspiracji nauczyciela, obserwacje przyrodnicze, dokarmianie ptaków, prace gospodarcze i porządkowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki w różnych porach roku. W przypadku niesprzyjającej aury – dowolne zabawy w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację, majsterkowanie, konstruowanie oraz gry i zabawy ruchowe
w salach zajęć dodatkowych inspirowane przez nauczyciela.

1030   Zajęcia religii na życzenie rodziców (poniedziałek, wtorek).

1100   Samodzielne zabawy wg zainteresowań dzieci przy niewielkim wsparciu nauczyciela.

1115   Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów/ nakrywanie do stołu.

 

1130   OBIAD – kulturalne spożywanie, pełnienie dyżurów / sprzątanie po posiłku.

1200   Realizacja wybranych treści programowych. Zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania, czytania, liczenia. Słuchanie bajek. Zabawy w kącikach zainteresowań na sali lub w ogrodzie.

1345   Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu – ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

 

1400   PODWIECZOREK – kulturalne spożywanie, stosowanie zwrotów grzecznościowych, dyżury.

1415   Samodzielne zabawy, prace porządkowo-gospodarcze, wspólne gry i zabawy, słuchanie bajek. Utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowanie dzieci do prowadzenia własnych eksperymentów z wykorzystaniem zabawek i pomocy dydaktycznych. Praca indywidualna lub zespołowa o charakterze kompensacyjnym. Zabawy na świeżym powietrzu – zaspokajanie potrzeby ruchu. Rozchodzenie się dzieci – stosowanie zwrotów grzecznościowych podczas pożegnania.

1615   Zakończenie pracy opiekuńczej i wychowawczo-dydaktycznej.

 

 

Tarnów, 1 września 2023 r.

Ramowy rozkład dnia grupa 6

ODDZIAŁ VI – DZIECI 6-LETNIE

 

645     Schodzenie się dzieci – stosowanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania.

Zabawy i zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań, wspólne gry, prace o charakterze porządkowo gospodarczym, zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, przygotowujące do nauki pisania i czytania – obserwacje/ diagnoza nauczyciela. Praca indywidualna lub zespołowa
o charakterze kompensacyjnym z dziećmi wymagającymi wsparcia ze względu na ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, budująca dojrzałość szkolną i rozwijająca zainteresowania.

800     Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu/ ćwiczenia poranne.

805     Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów/ nakrywanie do stołu.

 

815     ŚNIADANIE – kulturalne spożywanie połączone z możliwością wybierania i komponowania potraw, pełnienie dyżurów/ sprzątanie po posiłku.

830     Realizacja zajęć programowych, kierowanych przez nauczyciela, wspierających wielokierunkową aktywność dziecka, umożliwiających gromadzenie doświadczeń i odkrywanie własnych możliwości w naturalnych obszarach jego rozwoju:
– fizycznym (rozwijanie sprawności ruchowej w różnych formach, sprawności manualnej oraz nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zabawy rytmiczne, muzyczne, naśladowcze z przyborami
i bez, ćwiczenia zapobiegające wadom postawy),

emocjonalnym (przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi, dbanie
o zdrowie psychiczne realizowane m.in. z wykorzystaniem sytuacji naturalnych i zadaniowych, dostrzeganie wartości otoczenia przyrodniczego),
– społecznym (poznawanie wartości i norm społecznych, rozwijanie wynikających z nich zachowań, wzmacnianie potrzeby uczestnictwa w grupie z wykorzystaniem komunikacji werbalnej i pozawerbalnej),
– poznawczym (eksperymentowanie muzyczne, graficzne, plastyczne, konstrukcyjne, przyrodnicze, matematyczne, językowe, rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz zainteresowań językiem obcym nowożytnym).

930     Samodzielne zabawy wg zainteresowań dzieci przy niewielkim wsparciu nauczyciela.

1000   Zajęcia religii na życzenie rodziców (poniedziałek, wtorek).

1030   Kontynuacja pracy wychowawczo-dydaktycznej na świeżym powietrzu: korzystanie ze sprzętu
i zabawek ogrodowych, udział w zabawach ruchowych, zajęciach terenowych, zabawy według własnych pomysłów i z inspiracji nauczyciela, obserwacje przyrodnicze, dokarmianie ptaków, prace gospodarcze i porządkowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki w różnych porach roku. W przypadku niesprzyjającej aury – dowolne zabawy w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację, majsterkowanie, konstruowanie oraz gry i zabawy ruchowe
w salach zajęć dodatkowych inspirowane przez nauczyciela.

1115   Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów/ nakrywanie do stołu.

 

1130   OBIAD – kulturalne spożywanie, pełnienie dyżurów / sprzątanie po posiłku.

1200   Realizacja wybranych treści programowych. Zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania, czytania, liczenia. Słuchanie bajek. Zabawy w kącikach zainteresowań na sali lub w ogrodzie.

1345   Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu – ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

 

1400   PODWIECZOREK – kulturalne spożywanie, stosowanie zwrotów grzecznościowych, dyżury.

1415   Samodzielne zabawy, prace porządkowo-gospodarcze, wspólne gry i zabawy, słuchanie bajek. Utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowanie dzieci do prowadzenia własnych eksperymentów z wykorzystaniem zabawek i pomocy dydaktycznych. Praca indywidualna lub zespołowa o charakterze kompensacyjnym. Zabawy na świeżym powietrzu – zaspokajanie potrzeby ruchu. Rozchodzenie się dzieci – stosowanie zwrotów grzecznościowych podczas pożegnania.

1545   Zakończenie pracy opiekuńczej i wychowawczo-dydaktycznej.

 

 

Tarnów, 1 września 2023 r.