Zajęcia w Przedszkolu

Zajęcia w Przedszkolu

Język angielski:
Zgodnie z obowiązującą Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego od 01-09-2017 r. j. angielski dla wszystkich dzieci odbywa się w ramach bezpłatnej podstawy programowej

NAUCZYCIEL mgr ANNA GODOS

ORGANIZACJA 2023/24

- zajęcia trwają od 01 września 2023 r.
- czwartek/ piątek w godzinach 9.00 - 13.30

Zajęcia organizowane są dla wszystkich dzieci, we wszystkich grupach przedszkolnych:
- dla dzieci 3/4 letnich odbywają się w 2 razy w tygodniu, po 15 minut
- dla dzieci 5/6 letnich odbywają się w 2 razy w tygodniu, po 30 minut

Program realizowany przez nauczyciela: Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących, dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową.
– wydawnictwo Express Publishing 2017
– autor: Magdalena Kębłowska

Religia:
Zgodnie z nowymi przepisami (Rozporządzenie MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach - Dz. U. poz. 1147) religia w przedszkolu została uwzględniona w ramowym rozkładzie dnia.

KATECHETA P. RENATA HOPEK 

ORGANIZACJA 2023/24

– zajęcia trwają od 01 września 2023 r.
– poniedziałek/ wtorek w godzinach 8.15 – 10.30

W myśl obowiązujących przepisów zajęcia z religii organizowane są na życzenie Rodzica,
wyrażone w formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku
i może być zmienione.
Oświadczenie należy złożyć u nauczyciela w grupie.

Zajęcia organizowane są dla dzieci 3/4/5/6 letnich:
- dla dzieci 3/4 letnich odbywają się w 2 razy w tygodniu, po 15 minut
- dla dzieci 5/6 letnich odbywają się w 2 razy w tygodniu, po 30 minut

Program realizowany przez nauczyciela: Poradnik metodyczny „Świat Dziecka Bożego” do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-02-01/10-KI-3/16, zgodnego z program nauczania nr AZ-0-01/10
– wydawnictwo: Jedność, Kielce 2015
– redakcja: Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek
– za zezwoleniem Władzy Duchownej OJ-178/15, Kielce, 30 lipca 2015, Bp Marian Florczyk Wikariusz Generalny

Gimnastyka korekcyjna:
Przepisy prawa nie wskazują zasad organizacji zajęć  gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu.
Zakres zajęć z gimnastyki korekcyjnej należy do kompetencji dyrektora, który w ramach aktualnych potrzeb dzieci decyduje o ich wymiarze. Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci, na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego wadę postawy.

INSTRUKTOR P. BARTOSZ BOMMERSBACH

ORGANIZACJA 2023/24

– zajęcia trwają od 01 września 2023 r.
– wtorek/ piątek w godzinach 11.00 – 14.30

Gimnastyka korekcyjna organizowana jest dla dzieci, których rodzice
dostarczyli zaświadczenie od lekarza o konieczności uczęszczania dziecka
na gimnastykę korekcyjną ze względu na wadę postawy.

Aktualne zaświadczenie należy złożyć u nauczyciela w grupie lub sekretariacie przedszkola, 
a złożone w ubiegłym roku szkolnym tracą swoją ważność.

Dzieci należy zaopatrzyć w stroje gimnastyczne.

Program realizowany przez nauczyciela: Program zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym
– nauczycielski program własny, autor: Bartosz Bommersbach.

.