Theme Benefits

Oferta Przedszkola

               Przedszkole znajduje się w samym centrum osiedla Jasna II, na północno-wschodnim obrzeżu miasta, między dwoma pętlami autobusowymi. Wokół nie ma żadnych zakładów przemysłowych, jest dużo zieleni. W odległości 500 m jest las „Lipie”. Przedszkole posiada piękny, duży ogród z różnorodnymi kącikami zabaw dla dzieci, urządzeniami ogrodowymi, w tym mini-miasteczko komunikacyjne. Przedszkole jest siedmio oddziałowe (6 dużych przestronnych sal zabaw dla 25 dzieci każda i 1 mniejsza dla 18 dzieci) . Do dyspozycji dzieci jest jeszcze 5 dodatkowych sal zajęć: sala telewizyjno-kinowa, plastyczno-techniczna, rytmiczno-taneczna, sala do zajęć specjalistycznych oraz garderoba teatralna.

          Nasze motto: "Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może" - Janusz Korczak. Grupy tworzone są wg zbliżonego wieku dzieci. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece dwóch nauczycieli. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, w miarę możliwości nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały czas uczęszczania dzieci do przedszkola. Praca odbywa się na bazie akceptacji, bezpieczeństwa, wczesnego rozpoznawania możliwości rozwojowych dziecka. Z dziećmi prowadzona jest praca indywidualna, skierowana na rozwijanie ich zainteresowań oraz niwelowanie ewentualnych braków. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci organizowana jest przedszkolu nie tylko w trakcie pracy bieżącej lecz również w formie zajęć specjalistycznych: logopedycznych i o charakterze terapeutycznym. W ramach pracy nauczycieli specjalistów prowadzone są następujące formy: terapia logopedyczna indywidualna i grupowa, zajęcia z pedagogiem specjalnym - indywidualne oraz grupowe, zajęcia z psychologiem - indywidualne oraz grupowe. Specjaliści zapewniają również porady i konsultacje dla rodziców. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie profilaktyki i pomocy specjalistycznej. Zajęcia dodatkowe nieodpłatne na terenie placówki to: - język angielski dla wszystkich dzieci w ramach bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, - oraz gimnastyka korekcyjna i religia organizowane na wniosek rodzica. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza oparta jest na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ponadto nauczyciele wdrażają, rozwijające zainteresowania dzieci, programy własne  lub inne atrakcyjne programy czy projekty ogólnopolskie. Pobieranie opłat (1 zł za każdą rozpoczętą godzinę) za świadczenia udzielane przez przedszkole, poza bezpłatną podstawą programową (5 godz. dziennie), nie dotyczy dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.  Przedszkole zapewnia dzieciom atrakcyjne formy zabaw i zajęć, fachową opiekę, smaczne i zdrowe posiłki, zaspokojenie potrzeby snu i odpoczynku, spacery i wycieczki do ciekawych miejsc, udział w koncertach i przedstawieniach teatralnych, bale, konkursy i inne uroczystości przedszkolne.