O nas

ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU

Przedszkole realizuje cele wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze zgodnie z Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego zapewniając:
-  dzieciom do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie,
 - dzieciom, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i od nowego roku szkolnego rozpoczynają obowiązkowe, roczne przygotowanie przedszkolne, bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę bez ograniczeń czasowych.

Nauczyciele zgodnie z zapisami w podstawie programowej organizują dla dzieci zajęcia wspierające ich rozwój w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie działania dzieci wynikające z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji przez nauczycieli wybranego i dopuszczonego do użytku przez dyrektora programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie oraz bardzo ważna samodzielna zabawa.

Ponadto w przedszkolu organizowane są zajęcia z j. angielskiego, religii oraz gimnastyki korekcyjnej.