Zajęcia otwarte dla Rodziców pt: „Sport i zdrowe odżywanie, to dla człowieka ważne zadanie !”