Zajęcia w gr I w ramach „Programu profilaktyki dla dzieci 3-4 letnich”