Wyjazd do teatru na spektakl p., „Pożarcie królewny Bluetki”