„Warsztaty paleontologiczne dla dzieci” – grupa III