W grupie III odbyły się zajęcia pt. „Czynić dobro ważna sprawa”