Projekt edukacyjny „Poznajemy dyscypliny sportowe” – „ Golf”