„Posprzątajmy razem Tarnów” – Happening ekologiczny