Grupa V uczestniczyła w zajęciach pt. ” Pogadanki, rysowanki ” w Domu Kultury Westerplatte